Inauguració de la planta de biomassa, 21/03/2011

Ecoenergies Barcelona, filial de l'empresa energètica i mediambiental Veolia, va inaugurar el 21 de Març la planta biomassa de la xarxa multienergies a Barcelona.

La planta de biomassa valoritzarà més de 28.000 tones anuals, de les quals 8.000 tones provenen dels residus de la poda dels parcs i jardins de la ciutat de Barcelona.

La valorització del residu (biomassa) es realitza mitjançant la seva combustió a una caldera per a produir vapor que permet cogenerar electricitat i calor a una turbina de vapor.

El projecte de la xarxa de calor i fred d'Ecoenergies Barcelona és un projecte innovador i pioner que contribueix activament a incrementar la sostenibilitat de la ciutat de Barcelona ja que inclou una gran quantitat d'avanços tecnològics com la recuperació de fred (30 MW) graciès als evaporadors instal·lats a la planta de regasificació del Port, el sistema d'emmagatzematge de gel o un sostre solar amb plaques fotovoltaiquesentre d'altres.

La xarxa multienergies a més de comprendre els àmbits econòmic i mediambiental, integra també objectius socials com la "col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona i l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, el govern de la Generalitat i altres entitats de l'àrea metropolitana en la posada en marxa d'activitats pedagògiques que afavoreixin l'apropament de la ciutadania a les energies renovables i l'eficiència energètica ", ha comentat Philipe Enaud, Conseller Delegat de Dalkia Espanya.