La xarxa d'Ecoenergies

Central del Port

Utilization of residual cold, the use of the regasification process in the LNG regeneration plant allows the recovery of 30 MW.
Maximum installed power in the plant:
Cold: 30 MW
Heat: 20 MW

Generació de fred: fred recuperat de la regasificació i amb acumulació de gel.
 
frio
  • A la central del Port, es produirà la recuperació de30 MWh del procés de regasificació de GNL del port.
  • Aquest fred es transportarà a la central de la Zona Franca mitjançant una xarxa de tuberíasde aigua glicolada.
  • A la central de la Zona Franca, el fred s'emmagatzemarà en dipòsits d'cumulación de gel. Aquest sistema d'emmagatzematge té per objectiu maximitzar l'aprofitament del fred recuperat.