La nostra activitat

El projecte comprèn l'operació de tres centrals d'energia integrades en l'entorn urbà, que mitjançant una xarxa de tubs, subministra energia tèrmica a clients residencials, industrials i del sector terciari en una àrea de 15.000.000m2 de les ciutats de Barcelona i de L 'Hospitalet. Això els permetrà tenir calefacció, climatització i aigua calenta sanitària de forma respectuosa amb el medi ambient.
 
El principal compromís: la preservació del medi ambient

 • Producció de calor: valorització dels residus vegetals originats en el manteniment dels parcs i jardins de Barcelona, ​​amb un complement de biomassa forestal.
 • Producció de fred: aprofitament del fred residual del procés de regasificació a la planta del Port (fins 30 MW).
 • La xarxa utilitzarà, a més, la calor generada per les plaques solars tèrmiques dels edificis connectats.
 • Millora substancial de l'eficiència energètica i reducció important de les emissions de CO2, NOx i PM10.

Un projecte sòlid

 • Col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, ​​l'Ajuntament de l'Hospitalet, l'ICAEN, l'IDAE i altres entitats de l'àrea metropolitana.
 • Contribució al posicionament de Barcelona i Catalunya com a líders en solucions mediambientals.
 • En resposta a una necessitat social, realització d'activitats educatives en favor de la preservació del medi ambient (planta de generació d'energies dissenyada per permetre visites, gràcies a un sistema de passarel·les segur i punts d'observació).
 • Accions de patrocini i mecenatge en projectes públics d'eficiència energètica.
 • Conveni de col·laboració amb centres d'excel·lència universitària, de recerca i tecnològiques sobre energies renovables.
 • Paper clau de la Central d'energies en la transferència de tecnologia i coneixement per a futurs desenvolupaments d'I + D.

Els nostres objectius

 • Valoritzar els recursos locals, reduir l'impacte de les instal·lacions sobre el medi ambient, reduir el consum d'energia d'origen fòssil i les emissions de gasos d'efecte hivernacle.
 • Totes les nostres accions estan enfocades al desenvolupament sostenible: valorització dels recursos locals, reducció de l'impacte de les instal·lacions sobre el medi ambient, reducció del consum d'energia d'origen fòssil i de les emissions de gasos d'efecte hivernacle.