Unitat de producció d'energia tèrmica

És on es produeix l'aigua calenta i / o l'aigua freda.

Producció de calor
És generalment una sala de calderes alimentada per un combustible com el gas i / o la biomassa ... en altres casos la unitat de producció pot ser una planta d'incineració de residus, una central de geotèrmia, etc. (En el cas de Ecoenergies Barcelona, ​​hi ha una planta de biomassa i sales de calderes).

Producció de fred
Habitualment s'utilitzen compressors elèctrics o màquines d'absorció que aprofiten una energia tèrmica residual. En el cas de Ecoenergies Barcelona, ​​s'utilitzen compressors elèctrics, units a una planta de recuperació del fred residual produït en el procés de regasificació del gas natural al port.

Normalment una xarxa té una unitat principal que funciona en continu i una unitat de puntes utilitzada com a reforç durant les hores de major consum (les hores punta) i / o com a substitut en cas necessari (en el cas de la xarxa de Ecoenergies Barcelona, ​​hi ha les dues).

La unitat de producció de calor i fred