Avís Legal

En utilitzar aquest lloc web (el "lloc"), l’usuari (l’"usuari") accepta les condicions d’ús.

Lloc web - ECOENERGIES BARCELONA SUD ZONA FRANCA I GRAN VIA DE L’HOSPITALET, SA.

El lloc proporciona informació sobre ECOENERGIES BARCELONA SUD ZONA FRANCA I GRAN VIA DE L’HOSPITALET, SA. (informació que figura a continuació).

Està publicat per ECOENERGIES BARCELONA SUD ZONA FRANCA I GRAN VIA DE L’HOSPITALET, SA, amb domicili social al passeig de la Zona Franca, av. 2 del Parc Logístic 08038 BARCELONA, i el CIF A65189672. Societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 41529, Foli 1, Full B387612 (d’ara endavant, ECOENERGIES).

 

El lloc està allotjat per:

Amazon Web Services Espanya
One Burlington Plaza,
Burlington Road,
Dublín 4

 

Drets protegits i autoritzacions concedides a l’usuari

El contingut d’aquest lloc desenvolupat per Veolia Environnement y sus filiales (d’ara endavant, el "contingut") està protegit, en particular, per la legislació en matèria de propietat intel·lectual i, més concretament, per la legislació sobre drets d’autor i marques.

El contingut comprèn l’arquitectura, el disseny gràfic (inclosos els colors, les lletres tipogràfiques i la disposició gràfica de les pantalles), i tota la informació i altres elements disponibles o accessibles des del lloc, com ara documents, articles, fotografies, il·lustracions, imatges, marques i logotips (especialment els de Veolia Environnement, SA, Veolia Water, Veolia Energy i Veolia’s Waste Recycling), dades, bases de dades i tots els continguts sonors (com ara veus, música o efectes de so) i gràfics fixos o animats (com animacions o vídeos), desenvolupaments de programari específics i programes que es puguin baixar.

Aquests continguts són propietat exclusiva d’ECOENERGIES, els seus proveïdors de serveis tècnics o altres tercers que ECOENERGIES autoritzi a fer-los servir. 

Veolia Environnement, SA, és, en particular, titular de les marques VEOLIA, així com de tots els noms de domini constituïts per la marca VEOLIA.

L’usuari pot accedir al lloc i el seu contingut i fer-ne ús, i possiblement baixar materials disponibles al lloc.

L’usuari no pot:

  • copiar, reproduir, imitar, distribuir, difondre, publicar, arxivar o registrar de qualsevol manera la totalitat o part del web i dels continguts per qualsevol mitjà i en qualsevol suport; 
  • adaptar, traduir, modificar per qualsevol mitjà la totalitat o part del lloc o del contingut per qualsevol mitjà i en qualsevol suport; 
  • crear obres compostes o derivades basades en la totalitat o part del lloc o del contingut; 
  • descompilar, aplicar enginyeria inversa o desunir la totalitat o algunes parts del lloc.

Qualsevol persona que no compleixi aquestes disposicions legals pot ser culpable d’infracció i pot ser responsable de qualsevol sanció prevista per la llei, sense perjudici de qualsevol altre recurs d’ECOENERGIES.

 

Responsabilitat

ECOENERGIES declina tota responsabilitat respecte a qualsevol dany directe o indirecte, fortuït o consegüent, pèrdua de dades o guanys que es derivin o estiguin relacionats amb l’ús o el funcionament del lloc i el seu contingut.

En tot moment, ECOENERGIES fa tot el que pot per garantir l’accessibilitat al seu lloc web en tot moment per als visitants. No obstant això, ECOENERGIES no és responsable de la indisponibilitat del lloc per qualsevol motiu.

Periòdicament, s’introdueixen canvis i actualitzacions al contingut. En aquest sentit, ECOENERGIES es reserva el dret de fer qualsevol modificació, rectificació o canvi en qualsevol moment.

Els enllaços d’hipertext presents al lloc permeten sortir-ne. Aquests enllaços es proporcionen únicament per a la vostra comoditat i no impliquen cap mena de suport o aprovació per part d’ECOENERGIES dels llocs web de tercers a què enllacen. Aquests llocs web de tercers no estan sota el control d’ECOENERGIES, que no és responsable de les condicions d’accés al contingut d’aquests llocs, els enllaços que contenen, els productes o serveis que ofereixen, les dades emmagatzemades o utilitzades en els seus servidors o qualsevol canvi o actualització que s’hi faci.

Les referències a marques comercials, noms de productes, serveis, noms de domini i societats diferents d’ECOENERGIES no impliquen l’existència de cap mena d’associació entre ECOENERGIES i productes o serveis, marques o societats.

 

Política de privacitat - Recollida i ús de dades personals

Els usuaris són informats sobre el tractament de les seves dades personals a través de la política de privacitat, que es posa a disposició vostra.

 

Cookies

El lloc fa servir cookies, que consisteixen en petits arxius de text emmagatzemats al vostre ordinador, tauleta o telèfon mòbil.

Per obtenir més informació sobre els tipus de cookies utilitzats, les finalitats que tenen i les condicions en què es recopilen, consulteu la nostra política de cookies.

 

Legislació i jurisdicció aplicables

Les condicions d’ús i el lloc es regeixen per la legislació espanyola. Els tribunals de Barcelona són competents per tenir coneixement de qualsevol litigi relacionat amb les condicions d’ús i el lloc.