Terciari

Ecoenergies Barcelona proveeix un subministrament d'energia tèrmica continu dins del seu àmbit geogràfic i un servei personalitzat d'atenció al client.

Subministrem els serveis d'energia tèrmica utilitzant els següents fluids:

  • aigua calenta (90ºC, 24/365)
  • aigua freda (5ºC, 24/365)

Servei al client

Hem implantat una estructura i un procés de relació amb els clients per acompanyar-los en les seves gestions i ajudar-vos o reclamacions. Informem regularment als nostres clients per mitjà de la difusió de fullets, cartes, newsletters.
Considerem la satisfacció dels nostres clients com un component essencial per a la durabilitat de la nostra activitat. Això permet destacar-de la competència i respondre al mateix temps a l'evolució de les necessitats. A través de la implementació d'estudis sobre les expectatives dels nostres clients, d'enquestes de satisfacció i de cartes de serveis al client, ens comprometem amb una gestió proactiva per al benestar i la tranquil·litat de tots els nostres clients.

Avantatges

  • Per a la seva tranquil·litat, no cal preocupar-se de la generació d'energia i del manteniment associat ja que s'externalitza el servei. Menors costos de manteniment.
  • Servei d'atenció al client fàcil, ràpid, sempre disponible i adaptat a cada tipologia de client.
  • Menors costos de manteniment.
  • Simplicitat d'operació de les instal·lacions ja que la producció d'energia no pertany a l'edifici.
  • La redundància i la qualitat dels nostres equips, la seva automatització i la seva supervisió permanent, per tècnics altament qualificats, garanteixen la fiabilitat del servei prestat.
  • Externalització del servei de producció tèrmica i dels riscos associats (normatius, de compromís de qualitat de servei, legals, sanitaris presents i futurs).