Eficiència energètica

Utilització de fred residual: l'aprofitament del procés de regasificació a la central de regasificació del GNL permetrà la recuperació de 30 MW.

Des de la selecció de les energies primàries fins a l'ús de les energies tèrmiques per clients, perseguim i fomentem l'eficiència energètica.
1- Selecció de les energies primàries. El nostre mix energètic és ric en energies renovables.
2 - Durant la producció de les energies tèrmiques, ens assegurem l'abast de l'eficiència energètica gràcies al nostre saber fer en la gestió dels equips i en el seu manteniment.
3 - Busquem la millor eficiència possible quant a la distribució de les energies tèrmiques fins als nostres clients. Els equips permeten a més el reaprofitament de l'energia tèrmica produïda pels edificis connectats gràcies als seus panells solars, millorant l'eficiència de la xarxa de canonades
4 - En arribar als edificis, l'energia tèrmica es pot controlar des de la subestació i també des del punt d'ús. Així es controla la demanda, permetent la reducció de la mateixa
5 - Ecoenergies Barcelona s'encarrega a més de sensibilitzar els clients i ciutadans del control de l'ús de les energies gràcies al seu pla de comunicació mediambiental: cartes anuals, fullets als clients; central de la Zona Franca visitable i mòduls educatius amb l'objectiu principal l'educació sobre les energies i els reptes mediambientals
 
La utilització d'energies renovables (biomassa, solar) i residuals (fred de la gasificació) fan d'aquesta xarxa un exemple d'eficiència i sostenibilitat enfront de les solucions tradicionals de producció individualitzada de calor i fred per a cada edifici.