Indústria

Ecoenergies Barcelona proveeix un subministrament d'energia tèrmica continu dins del seu àmbit geogràfic. Subministrem els serveis d'energia tèrmica utilitzant els següents fluids: • aigua calenta (90ºC, 24/365) • aigua freda (5ºC, 24/365) • aigua glicolada (-10ºC, 24/365) **

Valor afegit de Ecoenergies Barcelona

 • El que fem per als nostres clients:
 • Acompanyament des del projecte fins al servei: dediquem hores sense cost per assegurar que la seva connexió tingui èxit.
 • Acompanyament i assessorament per al disseny de les instal·lacions tèrmiques de l'edifici (subestacions, instal·lacions interiors ...). Adaptació a les necessitats del procés industrial.
 • S'han elaborat guies tècniques que recullen les recomanacions i requeriments per al disseny de les instal·lacions d'intercanvi que permetran la connexió dels edificis a la xarxa. Posada en marxa i inici del servei
 • Instal·lació dels equips de la xarxa primària
 • Manteniment de les instal·lacions de la xarxa primària
 • Assessorament dels nostres experts en gestió energètica
 • Vigilància reglamentària i mediambiental

Avantatges

 • Preservació del medi ambient gràcies a l'aprofitament de les energies renovables i / o residuals locals (que permet un menor consum d'energies d'origen fòssil)
 • Costos d'energia competitius respecte a un sistema convencional
 • Simplicitat d'operació de les instal·lacions ja que la producció d'energia no pertany a l'edifici
 • Flexibilitat de la solució: permet augmentar la potència instal·lada de l'edifici de manera senzilla i sense necessitat d'espai addicional
 • La redundància i la qualitat dels nostres equips, la seva automatització i la seva supervisió permanent, per tècnics altament qualificats, garanteixen la fiabilitat del servei prestat
 • Externalització del servei de producció tèrmica i dels riscos associats (normatius, de compromís de qualitat de servei, legals, sanitaris presents i futurs)

Cronologia de la connexió d'un edifici nou a la xarxa
 

El calendari dels terminis per a la connexió de la seva subestació a la xarxa de subministrament d'energia tèrmica és el següent: