La xarxa

Punts d'interès:

  • 3,7 vegades més eficient que les solucions convencionals
  • Reducció cada any del consum d'energies fòssils de 67.000 MWh
  • Disminució de les emissions de CO2 a l'atmosfera de 13.412 tones anuals

Proposem explicar de manera general i teòrica com funciona una xarxa de calor i fred, abans de seguir amb les especificicaciones de la xarxa de Ecoenergies Barcelona, les energies renovables locals que es fan servir i / o es reaprofiten, l'eficiència energètica que aquest projecte permet assolir i els avantatges que presenta la xarxa de Ecoenergies Barcelona. Exposem els nostres reptes i compromisos.