Xarxa de distribució primària

La xarxa permet distribuir l'aigua calenta i l'aigua freda.
 

La xarxa de distribució està composta de canonades a través de les quals l'energia tèrmica es transporta mitjançant un fluid tèrmic (aigua, vapor, oli etc ...). Aquestes canonades estan disposades en dos circuits: un deimpulsión que transporta el fluid provinent de la unitat de producció fins als edificis connectats (on s'utilitza l'energia tèrmica) i un altre de retorn que torna a portar el fluid, un cop l'energia tèrmica ha estat lliurada en els edificis. El fluid torna a la central de producció reproduint el cicle continu. La concepció de la xarxa pretén assegurar una densitat tèrmica (nombre d'edificis connectats per quilòmetres de tubs instal·lats) la més elevada possible, per permetre la viabilitat econòmica de la xarxa (cost d'inversió fortament lligat als metres lineals de canonada).
Les canonades i els diferents tipus d'instal·lacions