Edificis d'habitatge residencial

La xarxa urbana de calor i fred d'Ecoenergies Barcelona produeix i subministra energia tèrmica per a calefacció, aigua calenta sanitària i climatització als edificis residencials connectats a la seva xarxa al barri de La Marina-Prat Vermell de manera ininterrompuda cada dia de l'any.

Avantatges

Els clients dels edificis connectats a la xarxa disposen d'una energia respectuosa amb el medi ambient a un preu competitiu, alhora que contribueixen a mitigar el canvi climàtic mitjançant la reducció dels gasos amb efecte d'hivernacle.

1

Energia respectuosa amb el medi ambient

2

Tarifes a un preu competitiu

3

Reducció dels gasos amb efecte d’hivernacle

Tarifa residencial

En edificis residencials connectats a la xarxa de calor, la tarifa del servei de calor (per a calefacció i aigua calenta sanitària) es compon de:

  • Terme fix mensual (€/mes).
  • Terme variable d’energia calor (aigua calenta sanitària i calefacció) facturable en funció del consum mensual de calor, segons la lectura del comptador.


En edificis residencials connectats a les xarxes de calor i de fred per a climatització, la tarifa dual del servei de calor (per a calefacció i aigua calenta sanitària) i de fred (per a climatització), es compon de:

  • Terme fix mensual (€/mes).
  • Terme variable d’energia calor (aigua calenta sanitària i calefacció) facturable en funció del consum mensual de calor, segons la lectura del comptador.
  • Terme variable d’energia fred (climatització) facturable en funció del consum mensual de fred, segons la lectura del comptador.
  • Terme variable de volum fred (climatització) facturable en funció del consum mensual de fred, segons la lectura del comptador.
     

 

Tarifes aprovades pel Regulador

TARIFES DE CALOR RESIDENCIAL

Període d'aplicació

1-gen-24 al 31-mar-24

Terme fix R2 (€/mes) 

21,73

Terme variable R1 (€/kWh)

0,070103 €

TARIFA DUAL RESIDENCIAL

Període d'aplicació

1-gen-24 al 31-gen-24

1-feb-24 al 29-feb-24

Terme fix R2D (€/mes) 

28,25

28,25

Terme variable calor R1 (€/kWh)

0,070103 €

0,070103 €

Terme variable fred R1 (€/kWh) 0,55390 €0,82807 €
Terme variable fred volum R1 (€/m3)0,149370 €0,223307 €