Central del Port

Utilization of residual cold, the use of the regasification process in the LNG regeneration plant allows the recovery of 30 MW.
Maximum installed power in the plant:
Cold: 30 MW
Heat: 20 MW

Generació de fred: fred recuperat de la regasificació i amb acumulació de gel.
 

  • A la central del Port, es produirà la recuperació de30 MWh del procés de regasificació de GNL del port.
  • Aquest fred es transportarà a la central de la Zona Franca mitjançant una xarxa de tuberíasde aigua glicolada.
  • A la central de la Zona Franca, el fred s'emmagatzemarà en dipòsits d'cumulación de gel. Aquest sistema d'emmagatzematge té per objectiu maximitzar l'aprofitament del fred recuperat.