Energies renovables

Producció de calor i fred amb diferents energies primàries renovables i de recuperació que augmenten la robustesa del sistema de producció.

La utilització d'energies renovables (biomassa, solar) i residuals (fred de la gasificació) fan d'aquesta xarxa un exemple d'eficiència i sostenibilitat enfront de les solucions tradicionals de producció individualitzada de calor i fred per a cada edifici.
Les "energies renovables", segons l'ICAEN (Institut Català d'Energia), són "l'aposta estratègica de futur, perquè són netes, es restitueixen gratuïtament i poden ser part de la solució al problema energètic a llarg termini, i representen el recurs energètic autòcton més important de Catalunya ".

Recurs abundant, renovable i local
Tèrmica i fotovoltaica
Reaprofitament del fred residual