Biomassa

L'ús de biomassa per a la producció de calor i electricitat (planta de valorització energètica de biomassa per als residus de poda dels parcs i jardins de Barcelona i biomassa originària de Catalunya).

La biomassa contribueix a la reducció de les emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera ja que la part de diòxid de carboni (CO2) que produirà en la seva combustió ha estat prèviament retirada de l'atmosfera durant el procés de fotosíntesi; d'aquesta manera, la biomassa té un balanç de carboni neutre.

  • Genera llocs de treball permanents i locals.
  • Origen de la biomassa: Catalunya.
  • Tipus de biomassa: restes de poda (residus agrícoles), residus forestals (estelles) i cultius energètics.
  • 28.000 tones de biomassa valoritzades anualment.
  • Efecte de CO2 neutre.
  • S'aprofita la biomassa procedent dels residus de poda i manteniment dels parcs i jardins de Barcelona amb un complement de residus forestals.