L'energia solar

Hi ha dues maneres d'aprofitar l'energia solar: tèrmica i fotovoltaica.
Avantatges

  • Utilitzar un recurs inesgotable, renovable, net i segur.
  • Evitar les emissions de CO2.
  • Augmentar la independència energètica.
  • Augmentar el control de la factura energètica.
  • Aprofitar les subvencions.
  • Respectar la normativa en matèria energètica
  • Millorar el balanç energètic global de l'edifici amb la millora del mix.
  • Contribuir a la preservació del medi ambient i formar part d'un «desenvolupament sostenible»

​Energia solar tèrmica: del sol a l'aigua calenta sanitària i la calefacció
 

Energia fotovoltaica: del sol a la producció d'electricitat

Les cèl·lules solars fotovoltaiques transformen directament la llum del sol en electricitat. No utilitzen la calor del sol sinó la seva energia (fotons) (efecte fotovoltaic)
Cèl·lula: petit generador de corrent continua que subministra una tensió inferior a un volt. A nivell industrial, les cèl·lules fotovoltaiques s'utilitzen en forma de panells (mòduls fotovoltaics). Un mòdul consta de diverses cèl·lules connectades en sèrie i en paral·lel per generar una major potència