Les canonades i els diferents tipus d'instal·lacions

Les canonades estan generalment constituïdes d'un sistema de doble cos: una funda interior d'aïllament (fins 1200mm de diàmetre) sobre la qual es troba una altra funda d'acer transportant el fluid termoportador envoltat d'un espessor aïllant (escuma poliuretà ...).
canonades
Les canonades transportant el fluid termoportador estan generalment constituïdes d'un sistema de doble cos: un tub d'acer recobert d'una funda interior deaislamiento (fins 1200mm de diàmetre) sobre la qual es troba una altra funda de plàstic rígido.La instal·lació es pot fer en una galeria soterrada, això permet una protecció mecànica i una minimització dels efectes deguts a la humitat per ventilació d'aquestes galeries. També, es pot fer en rases, una solució menys costosa, però es necessita que les fundes estiguin envoltades d'una capa protectora contra la humitat i que siguin instal·lades a una profunditat suficient per absorbir les forces de la superfície.