Posada de la Primera Pedra central de la Zona Franca

L'1 de Març de 2010 es va col·locar la Primera Pedra de la futura central energètica de la Zona Franca

Ecoenergies Barcelona preveu connectar el 85% dels immobles previstos al pla urbanístic del barri de la Marina. El projecte permetrà un estalvi en energies primàries equivalent a l'1% del consum de la ciutat de Barcelona i permetrà evitar 13.400 tones d'emissions de CO2.

Fases del projecte:

PRIMERA FASE: Construcció de la central de biomassa a la Zona Franca (que, valoritzant biomassa, produirà electricitat a la primera fase i calor també a una segona fase); construcció de la central energètica del barri de la Marina i de la xarxa local de distribució de calor i fred per començar a subministrar als primers clients a partir del 2011. Aquesta central, a una segona fase, connectada a la central de la Zona Franca, funcionarà com central de puntes i backup. Construcció de la central energètica del barri de la Marina i de la xarxa local de distribució de calor i fred per començar a subministrar als primers clients a partir de 2011.

SEGONA FASE: Finalització de la central de producció energètica de la Zona Franca. Es portarà a terme la construcció de la central amb infraestructures modulars, la potència de les quals augmentarà en funció de la demanda energètica. Aquesta central compta amb un disseny arquitectònic modern i innovador, integrat a l'entorn urbà i representatiu dels tipus d'energies utilitzades. Construcció de la planta de recuperació de fred residual del Port, la xarxa de transport i el sistema d'acumulació de gel (320 MW).

TERCERA FASE: Expansió de la xarxa fins les noves zones de L'Hospitalet de Llobregat i la Zona Franca per donar servei a una superfície de més de 15.000.000 m².

La central de la Zona Franca començarà a donar servei al 2011 i abans del 2019 estarà "a ple rendiment".