Ecoenergies continua el seu desenvolupament amb la seva solució innovadora de producció de fred a -40ºC

Ecoenergies firma conveni amb Mercabarna i l'Ajuntament de Barcelona per connectar els mercats majoristes de Barcelona a una xarxa de fred pionera i estalviar 13.300 tones de CO2 l'any.

La xarxa reaprofitarà fred a -40ºC recuperat del procés de gasificació del gas natural que arriba al Port de Barcelona i el subministra a les 90 hectàrees del mercat majorista situat a la Zona Franca.

Amb aquest projecte innovador, Ecoenergies Barcelona, filial de Dalkia España, millorarà 3 vegades l'eficiència energètica i mediambiental respecte al projecte inicial de recuperació de fred per a la seva utilització a la xarxa de climatització de Barcelona Sud. A més a més, gràcies a aquesta solució, Mercabarna deixarà de consumir un percentatge molt alt d'electricitat anualment.

9 de setembre de 2014 - Ecoenergies Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i Mercabarna,signen un conveni on s'estableixen les bases per a portar a terme el projecte de creació d'una xarxa de fred centralitzada que permetrà proveir les instal·lacions frigorífiques de les empreses de Mercabarna amb una important reducció de les emissions de CO2 i un estalvi energètic i econòmic considerables.

L'Acord l'han rubricat el Regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Puigdollers; la Tinent d'Alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Barcelona, Sònia Recasens, com Presidenta de Mercabarna i el gerent d'Ecoenergies Barcelona, Àngel Andreu.

L'objecte és el d'oferir a les empreses de Mercabarna el fred que necessiten per a la seva activitat amb una reducció de 13.000 tones de CO2 anuals, costos menors d'energia o d'explotació, així com l'eliminació de riscos sanitaris.

Ecoenergies donarà servei a la major concentració de fred d'Espanya Es tracta d'un dels polígons alimentaris més importants del món. Disposa de més de 700 empreses, de les que un 60% utilitza fred convencional o negatiu. A més, al seu recinte hi han importants empreses logístiques de fred. Per això, constitueix la major concentració de fred d'Espanya, amb 800.000 mɜ d'instal·lacions frigorífiques.

Innovació

Per aquest nou projecte, Ecoenergies ha modificat el projecte de la planta de recuperació del fred industrial generat en la vaporització del GNL que realitza Enagás a la seva planta del port de Barcelona, i que inicialment preveia la recuperació de l'energia a -10ºC i el seu transport mitjançant una xarxa d'aigua glicolada. Amb la signatura d'aquest conveni, Ecoenergies recuperarà aquest fred a -40oC i el transportarà mitjançant una xarxa de CO2.

Aquesta modificació, que suposa un avantatge mediambiental molt gran per la ciutat de Barcelona (3 vegades superior al projecte original), a més representa una fita en innovació al ser la primera planta d'aquest tipus en oferir fred d'alta qualitat (-40ºC) a una superfície de 90 hectàrees en la que operen més de 700 empreses. Tots aquests aspectes converteixen aquest projecte un referent a nivell mundial.

Es tracta de portar directament a Mercabarna el fred recuperat durant el procés de gasificació del gas natural, que es produeix a la planta d'Enagas situada al Port de Barcelona. El gas natural arriba en estat líquid - perquè així ocupa menys espai- al Port de Barcelona, on es gasifica per mitjà d'un procés que general fred. I és aquest el fred que s'aprofitarà per proveir les instal·lacions frigorífiques de les companyies del recinte de Mercabarna situat a la Zona Franca.

Tècnicament el projecte de la planta de recuperació del fred residual consisteix en la instal·lació d'un intercanviador GNL/CO2 de 24 MW de potència, complementat amb un altre d'aigua de mar que permet regular la demanda. Aquests equips que treballen en un circuit tancat, en contraposició amb el sistema actual en circuit obert, i per tant amb pèrdua de l'energia, alimenten una xarxa de transport de CO2 líquid a -40oC que arriba fins a Mercabarna per subministrar el fred a les empreses. El fred que no es consumeix continua fins a la central de la Zona Franca, on s'emmagatzema o converteix en 5oC per ser utilitzat a la xarxa de climatització d'Ecoenergies que cobreix àrees de Barcelona Sud i L'Hospitalet de Llobregat.

Aposta pel medi ambient

Aquest projecte, pioner als mercats majoristes de tot el món, és una aposta pel medi ambient, a través de l'ús d'energies alternatives per reduir l'emissió de gasos causants de l'efecte hivernacle. Tenint en compte que al recinte del mercat d'aprovisionaments està la concentració més gran d'Espanya de fred industrial (800.000 mɜ), això suposarà uns beneficis molt importants pel medi ambient, per la reducció de l'ús de gasos fluorats que són els més utilitzats als processos de refrigeració i que contribueixen a l'efecte hivernacle. Fent una estimació, es calcula que l'ús d'aquesta energia per les companyies de Mercabarna reduiria en unes 13.300 tones anuals les emissions de CO2.

Beneficis econòmics i higiènic sanitaris

El projecte vol contribuir també a millorar la competitivitat empresarial, ja que suposa un important estalvi energètic i econòmic per a les companyies del polígon alimentari. Per exemple, per una firma promig, l'estalvi energètic pot arribar fins al 30% del seu cost i pel conjunt de les companyies del recinte, això suposaria un estalvi aproximat d'uns 500.000€ anuals segons informa Mercabarna. Aquest fet és possible perquè aquest fred, que ara es perd, es pot aprofitar i esdevé més econòmic i està menys sotmès a les oscil·lacions dels mercats.

Aquesta alternativa a l'ús dels gasos fluorats suposa molts avantatges per a les empreses, però entre ells destaquen la disminució dels riscos higiènic sanitaris per a l'eliminació del risc de contaminació per legionel·la i la minimització de les despeses de manteniment de les instal·lacions.

Dimensions del projecte: inversions i terminis

La posada en marxa de les infraestructures que faran possible el subministrament d'aquest fred residual a les empreses de Mercabarna està prevista pel primer semestre de 2017.

Per assolir aquest objectiu, l'empresa Ecoenergies construirà una planta al Port de Barcelona i una xarxa de distribució per traslladar aquest fred fins a Mercabarna. Mercabarna, per la serva part, construirà dins del seu recinte, la xarxa capil·lar de distribució d'aquest fred a les diferents empreses del polígon alimentari. El cost total d'aquestes infraestructures serà de aproximadament uns 23 milions d'€, dels que una quarta part (uns 6 milions d'€) seran assumits per Mercabarna.

Ecoenergies també serà l'encarregada del subministrament i la venda d'energia a les empreses per un període de temps determinat, per a que pugui recuperar les inversions realitzades.