​Confort i simplicitat

Confort tèrmic i simplicitat d'utilització; continuïtat en el subministrament tèrmic.

Un entorn més confortable

  • Entorn segur, confortable i atractiu per als usuaris.
  • Confort tèrmic: subministrament continu tant en quantitat com en qualitat dels serveis energètics contractats per al benestar dels usuaris.
  • Per a la seva tranquil·litat, no cal preocupar-se de la generació d'energia i del manteniment associat ja que s'externalitza el servei.
  • Valorització del patrimoni: la classificació energètica de l'edifici millora a connectar-lo a la xarxa, gràcies a la seva eficiència i l'ús d'energies renovables en la producció.
  • Simplicitat d'utilització.
  • Servei d'atenció al client fàcil, ràpid, sempre disponible i adaptat a cada tipologia de client.
  • Facilitat en la previsió de la facturació energètica.
  • Disminució de sorolls i vibracions en els edificis connectats al sistema.
  • Els menors requeriments d'espais tècnics (ja no calen les bombes de calor, plantes refredadores, calderes o xemeneies) permeten als edificis ser més innovadors, sense restriccions a la creativitat arquitectònica i disposar de més espai útil.
  • Garantia de la temperatura de l'aigua de la subestació.