​Eficiència econòmica

Inversió mínima i manteniment més econòmic.

Cost competitiu

  • Menors costos de manteniment.
  • Menors inversions respecte a un sistema convencional (menor potència elèctrica contractada, eliminació de la instal·lació de gas).
  • Costos d'energia competitius respecte a un sistema convencional.
  • Creació d'ocupació local.
  • Eliminació de costos de reposició de maquinària.
  • Recompra de l'energia excedent obtinguda de les plaques solars tèrmiques.