​Responsabilitat mediambiental

Connectar-se a la xarxa de calor i fred ajuda a preservar el medi ambient i contribueix al control del canvi climàtic.

Responsabilitat mediambiental

  • Preservació del medi ambient gràcies a l'ús de solucions energètiques que permeten un menor consum d'energies d'origen fòssil enfront de solucions convencionals (reducció cada any del consum d'energies fòssils en 67.000 MWh *)
  • Gràcies a l'aprofitament de les energies renovables i / o residuals locals. Així mateix, Ecoenergies Barcelona valoritza 28.000 tones de biomassa cada any.
  • Gràcies a l'eficiència energètica obtinguda tant en la producció com en l'explotació: Ecoenergies Barcelona aporta una millora de l'eficiència energètica de 3,5 vegades en mitja més que les solucions convencionals.
  • Participació en un projecte de sostenibilitat i responsabilitat social
  • Integració de les instal·lacions a l'entorn urbà, eliminació del soroll a la ciutat i disminució de l'impacte visual a causa de l'eliminació d'equips individuals
  • Conformitat garantida amb les normes mediambientals

 
Reducció de les emissions de CO2

  • Reducció de les emissions de CO2, SOx, NOx: les tecnologies per al tractament de les emissions atmosfèriques de les instal·lacions són molt avançades.
  • Una reducció a terme de les emissions de CO2 de 13.412 tones a l'añofrente a la solució individual *.

 
* Valors d'adjudicació del projecte