Seguretat i qualitat

Fiabilitat de les instal·lacions tècniques, sense riscos d'explosió i / o intoxicació.

Un entorn més segur

 • Prevenció dels riscos sanitaris lligats a la qualitat de l'aigua i de l'aire (legionel·la, plom en l'aigua calenta, etc.)
 • Prevenció dels riscos d'explosió i / o intoxicació a causa de la desaparició dels equips de producció en els edificis: ja no hi ha gas ni fuel en els immobles
 • Prevenció dels riscos d'explosió i / o intoxicació a causa de la desaparició dels equips de producció en els edificis

Qualitat del servei

 • Reducció de les avaries enfront de les solucions convencionals
 • La redundància i la qualitat dels nostres equips, la seva automatització i la seva supervisió permanent, per tècnics altament qualificats, garanteixen la fiabilitat del servei prestat
 • Un model d'eficiència provada assegurant el rendiment i la qualitat
 • Qualitat de l'aire amb la utilització d'energies renovables menys contaminants enfront de les energies fòssils

​Una seguretat reforçada

 • Garantia de subministrament de l'energia tèrmica contractada
 • Equip humà qualificat i instal·lacions d'alta tecnologia
 • Vigilància permanent de les instal·lacions amb equips pesenciales 24h / 24
 • Disponibilitat d'equips per a les intervencions 24h / 365 dies